Omurga ve Omurilik Tümörleri
Ekim 17, 2016
Omurilik Tümörleri
Ekim 17, 2016

Omurga Tümörü ve Omurilik Tümörü

Omurga tümörü ve omurilik tümörü kimlerde görülür?

Omurga tümörü ve omurilik tümörü en sık vücudun diğer yerinde olan bir tümörün omurgaya yayılması ile ortaya çıkar. Omurganın kendisinden gelişen tipleri oldukça nadirdir. Omurga tümörü ve omurilik tümörü oluştuğu bölge üzerinde ağrı ve nörolojik kayıp yapar. Nörolojik kayıp denince kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, his kaybı, yürüyememe, felç, idrar kaçırma gibi durumlar anlaşılır.

Omurga tümörü ve omurilik tümöru en sık orta yaş üstünde görülür ama her yaşta ortaya çıkabilir.

Vücudun diğer yerlerinde görülen kanserler arasında en sık akciğer kanseri, multiple myelom, kemik iliğinden kaynaklanan tümörler, meme kanseri, tiroid kanseri sık olarak omurgaya yayılarak burayı zayıflatır. Kemikte çökmeye ve kırılmalara neden olur.

Bazen iyi huylu kemik tümörleri de omurgayı zayıflatarak kırılmalara neden olabilir. Örneğin hemanjiom denilen ve kemik içinde gelişen kemik tümörleri iyi huylu olup her 10 kişiden birisinde görülebilmektedir. Bu tür hastalıkların hepsinde tedavi gerekli değildir. Eğer omurga içerisinde büyük bir alan işgal etmiyor ise o zaman tedaviye gerek yoktur. Ama büyük hemanjiomlarda kırık riski olduğu için tedavi gerekebilir.

 

Omurga tümörü ve omurilik tümörü olduğu nasıl anlaşılır ve hangi yöntemlerle teşhis edilir?

Hastanın tedavi gördüğü kanser hastalığının seyri sırasında şiddetli boyun, sırt ya da bel ağrısı ortaya çıkabilir. Kol ya da bacaklarda kuvvetsizlik his kaybı, idrar kaçırma oluşabilir. Bu durumlarda mutlaka omurganın hepsini içine alacak şekilde radyolojik incelemeler yapıyoruz. En sık kullanılan radyolojik tanı yöntemleri manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, Nükleer tıp yöntemlerinden kemik sintigrafileri, SPECT, PET gibi incelemelerdir. Bu yöntemlerde farklı ilaçlı incelemelerde yapılarak tümörün tipi ve yerini saptayabiliriz.

 

Omurga tümörü ve omurilik tümörü tedavisinde hangi tür omurga ameliyatı veya omurilik ameliyatı yapıyorsunuz?

 Omurga tümörü omurganın farklı bölgelerinde yerleşmiş olabilir. Boyun bölgesinde, sırtta ya da belde ortaya çıkabilir. Bu bölgelerin her birinin anatomisi birbirinden farklı olduğu için yapılan omurga ameliyatı veya omurilik ameliyatı değişiktir. Omurga ameliyatında farklı yönlerden ve kombine yaklaşımlar gerekebilir. Omurga ameliyatlarının hepsinde temel amaçlar omurganın fonksiyonlarını korumaktır. Bu fonksiyonlar yük taşımak, hareketi sağlamak, omuriliğin üstüne gelen baskıyı kaldırmaktır.

Omurilik ameliyatları oldukça hassas ameliyatlardır bu ameliyatlarda omurga ameliyatlarındaki prensipleri korumak ve buna ek olarak omuriliğin içinden tümörü almak ve bunu yaparken de normal omurilik dokusuna hasar vermemek gerekir.

Omurilik ameliyatları mikroskop kullanılmadan yapılamaz. Dolayısıyla bu tür cerrahileri yapanların ciddi bir mikro cerrahi eğitimi almış olması gereklidir.

Yaygın olarak vücuda yerleşmiş tümörlerde bile bizim amacımız hastanın yaşam kalitesini arttırmak ve hayatın geri kalan kısmını ağrısız olarak geçirmesini sağlamaktır.

Örneğin multiple myelom, metastatik akciğer kanseri (yayılma gösteren akciğer kanseri) gibi omurgayı zayıflatan ve eriten tümörlerde bu omurganın içine vertebroplasti ya da kifoplasti uygulayarak omurgayı güçlendirmek ve kırılmasını önlemek mümkündür. Bu şekilde hastanın ağrısı da aynı gün geçer. Ancak her tür kanserde bunu yapamıyoruz. Örneğin prostat kanserinde genellikle omurgada büyüme olmaktadır. Bu tür durumlarda ise cerrahi ile tümörü çıkararak omurgayı vida ve plaklar ile sabitleştirip kaynatma ameliyatı yapmak gerekebilir. Omurga ameliyatının hedeflerinden birisi tümörü tamamen çıkararak omurgayı kuvvetlendirmektir. Genellikle tek bölgede olan tümörlerde amaç tümörü tamamen tümörün sınırının ötesinden çıkararak sağ kalımı arttırmaktır. Bu tür cerrahiler oldukça kompleks olup birden çok cerrahın çalışmasını gerektirir.

Omurga tümörü ve omurilik tümörü ameliyatları  zorluk derecelerine göre değişiklik göstermektedir bazı uygun ameliyatlar lokal anestezi ile çok küçük bir cilt kesisi ile gerçekleştirilmektedir. Bazı ameliyatlar ise daha geniş çapta yapılmakta, ve multidisipliner olarak kabul ettiğimiz bu cerrahilerde  hastada göğüs kafesi ve karın boşluğu açılarak tümör çıkarılmaktadır. Bu tür hastaların tedavisinde ekip çalışması gerektiğinden beyin omurilik cerrahı, anestezist, genel cerrah, ürolog, göğüs cerrahı ve onkolog da takımın içinde yer alır.