Boyunda Kanal Daralması-Omurilik Sıkışması ve Hasarı

Sırt Ağrısı
Ekim 17, 2016
Boyun Fıtığı
Ekim 17, 2016

Boyunda Kanal Daralması-Omurilik Sıkışması ve Hasarı

Boyunda Kanal Daralması-Omurilik Sıkışması ve Hasarı

Prof. Dr. Başar Atalay

Servikal Myelopatili Hastaların Yakınmaları

Boyunda (servikal) omurilik kanalı darlığı, genellikle sinir kökü (radikülopati) veya omurilik basısına (myelopati) bağlı yakınmalarla kendini gösterir. Myelopati omurilik zedelenmesidir ve ileri seviyedeki myelopatiler felç ile sonuçlanabilir.

Omurilik ve sinir liflerini koruyan kemik yapıya “omurga kemiği” denir. Omurilik ve sinir lifleri omurga kemikleri ortasındaki kanal boyunca ense kökünden kuyruk sokumuna kadar inerler. Omurga kemikleri içerisindeki bu kanalda omurilik ve sinirlerin serbestçe bulunabilmesi için bu kanal çapının 11mm  nin altında olmaması gerekir. Bu kritik değerin altında olan durumlar “spinal stenoz” ya da “kanal daralması” olarak adlandırılır.

Şikâyetler nelerdir?

Servikal myelopatili hastaların yaklaşık yarısında boyun ve kol ağrısı vardır. Bu hastalarda kollarda güçsüzlük, el ve ayaklarda his kaybı ve gömleğini düğmeleyememek, kapı kolunu açıp kapayamamak, kavanoz kapağını açamamak gibi ellerde beceriksizlik; bacaklarda güçsüzlük ve yürüme zorluğu sık görülen yakınmalardır. Bir diğer şikayet idrar tutamamaktır. Çok ilerlemiş hastalarda yürümek için destek gerekir. Özellikle yaşlı hastalarda hareket bazen imkansızdır.

Bütün bu yakınmaların zamanla ilerlemesi her hastada farklılık gösterebilir. Bazı hastalarda yakınmaların ilerlemesi hızlı olurken, bazılarında ilerleme yavaş olmaktadır. Erken tanı bu hastalık grubunda çok önemlidir.

Servikal Myelopatinin Tanısı

Tanı koymak için genellikle “manyetik rezonans görüntüleme” (MRG) kullanılır. MRG dar Servikal kanalı ve sıkışmış omuriliği çok detaylı olarak gösterir. Bilgisayarlı Tomografi (BT), servikal kanala taşan kemik yapıları daha iyi görmek için kullanılabilir. Elektrofizyolojik testlerle servikal myelopatinin diğer hastalıklarla ayırıcı tanısı yapılabilir

Servikal Dar Kanalda Tedavi Seçenekleri

Hafif seviyede servikal dar kanalı olan olgularda ilk tedavi seçeneği ameliyat dışı yöntemler olabilir. Buna karşın kol ve bacaklardaki güçsüzlüğün ve ağrının artması, yürümede bozulma ya da omurilik kanalında darlığın kritik seviyenin altına inmesi cerrahi ile  tedavi edilmektedir. Cerrahi tedavideki amaç omurilik ve sinir kökü üzerindeki basının ortadan kaldırılmasıdır (dekompresyon).  İleri seviyedeki darlıklarda ve kayma durumlarında metal implantlar uygulanabilir.