Boyun Fıtığı
Ekim 17, 2016
Boyun Ağrısı
Ekim 17, 2016

Boyun Fıtıkları-Servikal Disk Hernileri

Prof Dr. Başar Atalay

Servikal Disk Hernisi (Boyun Fıtığı) Nedir?

Omurgamız birbirine diskler (kıkırdak) ile bağlanmış kemik yapılardan oluşmuştur. Disk, omurlar arasında bir yastık ya da amortisör görevi yapar. Omurgamızdaki kemikler arasındaki bu disklerin fonksiyonu yük taşımaktır. Yük taşıyan bu sağlam bağ dokusu aynı zamanda harekete de olanak verir. Yaşlılarda diskler su kaybederek kireçlenir ve hareket kısıtlanması ortaya çıkar. Diskler, iki ana yapıdan oluşur iç tabakada su içeriği yüksek olan ve yük taşımaktan sorumlu bir çekirdek vardır . Bu çekirdeğin etrafını ise çok kuvvetli bir zar tabakası sarar. Bu zar tabakasının aşırı zorlanarak yırtılması iç çekirdeğin dışarı kaymasına neden olabilir bu durumda boyun fıtığı (servikal disk hernisi) ortaya çıkar.

Boyun Fıtığının şikâyetleri nasıl olur?

Servikal disk hernisi sinirlere baskı yapabilir ve kollara doğru yansıyan ağrıya, sızlamaya, his ve kuvvet kayıplarına yol açabilir. Servikal disk hernisi omurilik üzerinde de baskıya neden olabilir ve bu daha tehlikeli olup kol ve bacaklarda da problemlere neden olabilir.

Boyun Fıtığı tehlikeli midir?

Boyun fıtığının tehlikeli yönü dışarı kayan bu çekirdeğin omurilik ve sinir yapılara hasar vermesinden kaynaklanır. İleri derecede baskı ya da sinir hasarı kollarda kuvvet kaybı ya da felç eğer omurilik de etkilenirse bacaklarda kuvvetsizlik, felç ya da yürüyememeye sebep olur. Ağır durumlarda idrar veya büyük abdest kaçırmaya kadar gidebilir ve çok geç kalınan durumlarda telafisi mümkün değildir.

Tanı Nasıl Konulur?

Nörolojik muayeneye ek olarak direkt grafi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleri ile tanı konur.

Hangi Tedaviler Mümkündür?

Servikal disk hernileri eğer hafif düzeydeyse ve çok ağrı yapmıyorsa çoğunlukla cerrahi tedaviye gerek kalmadan düzelebilir. Cerrahi olmayan tedavilerde amaç, disk hernisi materyalinin yarattığı sinirlerdeki irritasyonu azaltmak, ağrıyı hafifletmek ve hastalığın fiziksel sonuçlarını iyileştirmektir. Bu yöntemler arasında kısa periyodlarla dinlenme (ağrının başlamasından sonra 1-2 gün), boyun hareketlerini kısıtlama, ödemi azaltan antiinflamatuar ve ağrıyı kontrol eden analjezik ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz veya epidural steroid enjeksiyonu sayılabilir.

Cerrahi Tedaviler

Cerrahi tedavi, ağrısı tıbbi tedavi yöntemleri ile geçmeyen, belirgin güç kaybı olan, belirgin omurilik basısı olan hastalar için gereklidir. Cerrahi tedavinin amacı diskin omuriliğe ve sinire baskı yapan kısmının alınmasıdır. İleri derecedeki basılarda cerrahi tedaviden kaçmamak gerekir çünkü ileri durumlarda ve kuvvet kaybı gibi fonksiyon kayıplarında geç kalınması telafisi mümkün olmayan felçlere neden olabilir. Cerrahi tedaviler mikrocerrahi yöntemlerle yapılmaktadır.